KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ TARİHİ

Kıbrıslı türkler 1950'lerden itibaren iki toplumun yer aldığı sendika, birlik ve meslek derneklerinden ayrılarak kendi örgütlerini kurmuşlardır. İngiliz yasalarına göre dernek kurmak için 21 kurucuya gereksinim vardı. 1959 yılında, sayıları 12 olan Türk eczacılar, eczacılık mesleğine yakın olan meslek sahiplerinin katılımı ile 21 sayısını tamamlarlar. 9 Ağustos 1959'da toplanan eczacılar ana tüzüklerini kabul eder. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) bu şekilde kurulur.

 

Kurucu Eczacılar: (1959)

1. Mehmet Münir İzzet

2. Mustafa Hüsnü

3. Kamer H. Gönül

4. Kemal Feridun

5. Kâmran Aziz

6. Macit Tevfik İleri

7. M. Eyyüp Gemicioğlu

8. İlter Işın

9. Zekavet Işın

10. Biray Münir Pınar

11. Nebil Nabi

12. Arif Küfi

 

A) Birlik Başkanları

1. Ecz. Macit Tevfik İleri (1959 - 1971)

2. Ecz. Orhan Aktunç (1971 - 1973)

3. Ecz. Biray Münir Pınar (1973 - 1979)

4. Ecz. Enver Emin (1975 - 1976)

5. Ecz. Alpay Ahmet Kocareis (1976 - 1979)

6. Ecz. Nebil Nabi (1979 - 1981)

7. Ecz. Fatma Azgın (1981 - 1995)

8. Ecz. Aşar Ustaoğlu (1995 - 1996)

9. Ecz. Fatma Azgın (1996 - 2013)

10. Ecz. Ebru Başay Alper (2013 - 2015)

11. Ecz. Zakire Kaleli Gülaç (2015 - 2016)

12. Ecz. Cevher Cem Süzal (2016 - 2017)

13. Ecz. Süay Sevinç (2017 - 2019)

14. Dr. Ecz .Umut Öksüz (2019 -     )