YÖNETİM KURULU

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Olağan Genel Kurulu 2 Eylül 2023 Cumartesi, saat 17:00’de Lefkoşa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan başkanı Ecz. Cevher Cem Süzal ve (2 sekreter) Ecz. İldem Mısırlı ve Ecz. Fulden Donangil görev almıştır. Konuşmaların ardından gündemde sunulan raporlar onaylanıp seçimler yapılmıştır.

Buna göre;