Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ

CYPRUS TURKISH PHARMACIST ASSOCIATION

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Birliğimizin olağan genel kurul toplantısı 24 Ekim 2015 tarihinde Kıbrıs

Türk Tabipler Birliği konferans salonunda toplanacaktır.

Tüm üyelerimizin katılmasını dileriz.

 

GÜNDEM

1-Açılış saat 15.00 de başkan Ebru Başay Alper'in konuşmasıyla başlayacak

(Saat 15.00 de nisap sağlanmazsa toplantı mevcut katılımla 15.30 da açılacak)

2- Genel Kurulu yönetmek üzere 1 başkan 2 sekreter seçimi yapılacak.. 

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu okunacak 4-Birliğin 2 yıllık bilançosunun ve gelecek dönem bütçesinin sunulması

5- Denetleme Kurulu raporunun sunulması

6- Raporların görüşmeye açılması..

7- Mali raporun aklanması

8- Yönetim Kurulunun veya üyelerin önerisiyle sunulacak genel kurul kararları önerilerinin oya sunulması.

 

SEÇİMLER

1- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ( 5 asil, 2 yedek)

2- Onur Kurulu üyelerinin seçimi (5 asil, 2 yedek)

   (Onur kurulu üyeliği adaylığı için 10 yıl ülkede kayıtlı eczacı olarak mesleği 

     icra etmek gerekiyor)

3- Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi (3 asil, 2 yedek)

4- Kapanış

 

 

Tarih: 24 Ekim 2015 Cumartesi

Saat : 15.00

Yer: Tabipler Birliği lokali konferans salonu

 

NOT: 25.ve 50. yılını dolduran üyelerimize plaket verilecektir.